Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 14mm 0183 0140 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 14mm 0183 0140 MATADOR

  • Size: 13mm
  • Chiều dài: 190mm
  • Trọng lượng 110g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39