Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 15mm 0183 0150 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 15mm 0183 0150 MATADOR

  • Size: 15mm
  • Chiều dài: 199mm
  • Trọng lượng 120g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39