Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 17mm 0183 0170 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 17mm 0183 0170 MATADOR

  • Size: 17mm
  • Chiều dài: 225mm
  • Trọng lượng 180g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39