Bộ Tua Vít 45 Chi Tiết WORKPRO W000832

457.000 

Bộ tua vít 45 chi tiết WORKPRO W000832 gồm có:

  • Đầu tua vít có từ tính, bao gồm 7 chi tiết
  • 1 tay vặn
  • 10 tua vít sửa điện tử + 10 đầu vít hình sao, pake, dẹt các loại
  • 16 đầu vít
  • 1PC BIT ADAPTOR
  • 9 đầu tuýp 1/4 inch

Hotline: 0978390339

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39