Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 16mm 0183 0160 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 16mm 0183 0160 MATADOR

  • Size: 16mm
  • Chiều dài: 208mm
  • Trọng lượng 150g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39