Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 18mm 0183 0180 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 18mm 0183 0180 MATADOR

  • Size: 18mm
  • Chiều dài: 236mm
  • Trọng lượng 210g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39