Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 19mm 0183 0190 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 19mm 0183 0190 MATADOR

  • Size: 19mm
  • Chiều dài: 247mm
  • Trọng lượng 240g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39