Cờ Lê Lực MULTITOUCH 25-150 Nm 6174 0030 MATADOR

Cờ Lê Lực MULTITOUCH 25-150 Nm 6174 0030 MATADOR

  • Dải lực: 50-250 Nm
  • Đầu vuông: 1/2 inch
  • Chiều dài: 605
  • Trọng lượng: 2,3kg
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39