Lục Giác 22mm 0440 0220 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 22mm 0440 0220 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 216mm
  • Trọng lượng: 920g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39