Bộ đục số 8mm 0712 0080 MATADOR

Bộ đục số 8mm 0712 0080 MATADOR

  • Gồm các đột từ 0-9
  • Chiều cao ký số: 8mm,
  • Chiều dài đục: 75mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39