Bộ đục số 6mm 0712 0060 MATADOR

Bộ đục số 6mm 0712 0060 MATADOR

  • Gồm các đột từ 0-9
  • Chiều cao ký số: 6mm,
  • Chiều dài đục: 70mm
  • Độ cứng 58-60 HRC
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39