Bộ đục số 5mm 0712 0050 MATADOR

Bộ đục số 5mm 0712 0050 MATADOR

  • Gồm các đột từ 0-9
  • Chiều cao ký số: 5mm,
  • Chiều dài đục: 65mm
  • Độ cứng 58-60 HRC
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39