Lục Giác 5mm 0440 0050 MATADOR

Lục Giác 5mm 0440 0050 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 83mm
  • Trọng lượng: 18g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39