Lục Giác 4.5mm 0440 0045 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 4.5mm 0440 0045 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 78mm
  • Trọng lượng:14g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39