Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện Fluke 374

Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện Fluke 374

ACA kìm cứng: 600A /0.1 A /2% ± 5 digits

ACA kìm mềm (optional): 2500A /0.1 A /3% ± 5 digits

DCA: 600A /0.1 A /2% ± 5 digits

ACV: 600V /0.1 V /1.5% ± 5 digits

DCV: 600V /0.1 mV /1% ± 5 digits

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39