Tua Vít Dẹp Cách Điện 8x175mm 0616 1280

Tua Vít Dẹp Cách Điện 8x175mm 0616 1280

  • Độ dày lưỡi: 1,6mm
  • Bề rộng lưỡi: 10mm
  • Chiều dài lưỡi: 200mm
  • Tay cầm: 120mm
  • Trọng lượng: 248g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39