Lục Giác 2mm 0440 0020 MATADOR

Lục Giác 2mm 0440 0020 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 50mm
  • Trọng lượng: 2g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39