Lục Giác 2.5mm 0440 0025 MATADOR

Lục Giác 2.5mm 0440 0025 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 57mm
  • Trọng lượng: 3g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39