Lục Giác 5.5mm 0440 0055 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 5.5mm 0440 0055 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 89mm
  • Trọng lượng: 24g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39