Lục Giác 6mm 0440 0060 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 6mm 0440 0060 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 94mm
  • Trọng lượng: 30g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39