DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Steel : 13mm (1/2″) Wood : 38mm (1-1/2″) Masonry : 13mm (1/2″)
Kích thước (L X W X H) 182x79x244mm (with BL1815N) (7-1/8″x3-1/8″x9-5/8″) 182x79x261mm (with BL1860B) (7-1/8″x3-1/8″x10-1/4″)
Lưc đập/Tốc độ đập Hi : 0 – 30,000 Lo : 0 – 7,500
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39