Đầu Vít Lục Giác 5/16 inch 4078 8004 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 5/16 inch 4078 8004 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài 62mm
  • Trọng lượng 91g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39