Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 50mm 0190 0500 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 50mm 0190 0500 MATADOR

  • Size: 50mm
  • Chiều dài 580mm
  • Trọng lượng: 2800g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39