Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 46mm 0190 0460 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 46mm 0190 0460 MATADOR

  • Size: 46mm
  • Chiều dài 550mm
  • Trọng lượng: 2250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39