Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 41mm 0190 0410 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 41mm 0190 0410 MATADOR

  • Size: 41mm
  • Chiều dài 520mm
  • Trọng lượng: 1.120g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39