Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 55mm 0190 0550 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 55mm 0190 0550 MATADOR

  • Size: 55mm
  • Chiều dài 620mm
  • Trọng lượng: 3600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39