Đầu Vít Lục Giác 9 Món 4078 9090 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 9 Món 4078 9090 MATADOR

  • Kích thước vít: 62mm.
  • Đầu vuông theo tiêu chuẩn DIN 3120 C12.5/ ISO 1174
    5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 x 62mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39