Bộ Đầu Vít 1/2 Đầu Bông 9 Món 4092 9090 MATADOR

Bộ Đầu Vít 1/2 Đầu Bông 9 Món 4092 9090 MATADOR

  • Mỗi dụng cụ có khe đựng riêng.
  • Đầu vuông theo tiêu chuẩn DIN 3120 C12.5/ ISO 1174.
    T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 x 62mm.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39