Đầu Vít Lục Giác 19mm 4078 0190 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 19mm 4078 0190 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài 62mm
  • Trọng lượng 170g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39