Đầu Vít Lục Giác 3/16 inch 4078 8001 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 3/16 inch 4078 8001 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài 62mm.
  • Trọng lượng 88g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39