Lục Giác Dài Hệ Mét 19mm 0441 0190 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác Dài Hệ Mét 19mm 0441 0190 MATADOR

  • Chiều dài: 375mm
  • Trọng lượng: 1275g
  • Tiêu chuẩn ISO 2936 (DIN 911)
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39