Bộ Lục Giác Hệ Mét 9 Chi Tiết 0441 9091 MATADOR

Author : Hữu Thành

Bộ Lục Giác Hệ Mét 9 Chi Tiết 0441 9091 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium, bề mặt si bóng.
  • Kích thước: 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0 mm
  • Trọng lượng: 295g”
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39