Đầu Vít Lục Giác 14mm 4078 0140 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 14mm 4078 0140 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài 62mm
  • Trọng lượng 121g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39