Đầu Vít Lục Giác 12mm 4078 0120 MATADOR

Đầu Vít Lục Giác 12mm 4078 0120 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài 62mm
  • Trọng lượng 107g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39