Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 16 Món 0185 9160 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 16 Món 0185 9160 MATADOR

  • Bao gồm các size: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm.
  • Chất liệu: Chrome Vanadium
  • Tiêu chuẩn: DIN 3113A/ ISO 3318/ 7738
  • Trọng lượng: 2670g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39