Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Inch 12 Món 0185 9121 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Inch 12 Món 0185 9121 MATADOR

  • Bao gồm các size: 5/16″ – 3/8″ – 7/16″ – 1/2″ – 9/16″ – 5/8″ – 11/16″ – 3/4″ – 13/16″ – 7/8″ – 15/16″ – 1″.
  • Cờ lê sản xuất theo tiêu chuẩn Đức DIN 3113A,ISO 3318/7738
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39