Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 10 Món 0185 9100 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 10 Món 0185 9100 MATADOR

  • Bao gồm các size: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19mm.
  • Cờ lê sản xuất theo tiêu chuẩn Đức DIN 3113A,ISO 3318/7738
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39