Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8 Món 0185 9080 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8 Món 0185 9080 MATADOR

  • Bao gồm các size: 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm.
  • Cờ lê sản xuất theo tiêu chuẩn Đức DIN 3113A,ISO 3318/7738
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39