Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/4 Inch 0185 8016 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/4 Inch 0185 8016 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 420mm
  • Trọng lượng: 775g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39