Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/8 Inch 0185 8015 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/8 Inch 0185 8015 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 360mm
  • Trọng lượng: 470g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39