Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/16 Inch 0185 8014 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/16 Inch 0185 8014 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 310mm
  • Trọng lượng: 470g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39