Cờ Lê Vòng Miệng 1 Inch 0185 8013 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 1 Inch 0185 8013 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 330mm
  • Trọng lượng: 380g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39