Bộ cờ lê 2 đầu miệng hệ inch 0100 9121 MATADOR

Bộ cờ lê 2 đầu miệng hệ inch 0100 9121 MATADOR

Tiêu chuẩn: DIN 3110/ISO 3318/1085/10102
Bao gồm các size thông dụng: 1/4 x 5/16 – 5/16 x 3/8 – 3/8 x 7/16 – 7/16 x 1/2 – 1/2 x 9/16 – 9/16 x 5/8 – 5/8 x 11/16 – 3/4 x 25/32 – 13/16 x 7/8 –
15/16 x 1 – 1 x 1./8 – 1.1/16 x 1.1/4 „ AF

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39