Bộ Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 0183 9050 MATADOR

Author : Hữu Thành

Bộ Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 0183 9050 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome vanadium
  • Gồm các size: 8 – 10 – 13 – 17 – 19mm.
  • Trọng lượng 600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39