BỘ CHÌA KHÓA 8 CHI TIẾT 0158 0001 MATADOR

BỘ CHÌA KHÓA 8 CHI TIẾT 0158 0001 MATADOR

Bề mặt phủ Nickel.
Bao gồm các size: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 mm
Trọng lượng: 50g

SKU: 0158 0001 Categories: ,
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39