Bộ cờ lê hai đầu miệng 8 món 0145 9080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Bộ cờ lê hai đầu miệng 8 món 0145 9080 MATADOR

Bao gồm các size: 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 mm
Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Trọng lượng: 115g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39