Cờ Lê Vòng Miệng 58mm 0175 0580 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 58mm 0175 0580 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39