Cờ Lê Vòng Miệng 59mm 0175 0590 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 59mm 0175 0590 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

SKU: 0175 0590 Categories: ,
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39