Bộ Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 0200 9080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Bộ Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 0200 9080 MATADOR

  • Bao gồm các size: 6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 – 12 x 13 – 14 x 15 – 16 x 17 – 18 x 19 – 20 x 22mm.
  • Tất cả được đựng trong hộp nhựa.
  • Vật liệu: Chrome Vanadium.
  • Trọng lượng: 1265g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39