Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 15/16 x 1 0200 8008 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 15/16 x 1 0200 8008 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 331mm
  • Trọng lượng: 495g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39